แหล่งท่องเที่ยว

วัดยองแยง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตำบลหนองระเวียง

พิกัด https://www.google.co.th/maps/@14.997815,102.2102734,428m/data=!3m1!1e3?hl=th&authuser=0

 

 

แหล่งเที่ยวทางธรรมชาติ พื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นตำบลหนองระเวียง

พิกัด https://www.google.co.th/maps/@14.9321333,102.1964768,214m/data=!3m1!1e3?hl=th&authuser=0

 

 

 

ลำช่องโค แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของตำบลหนองระเวียง พิกัด https://www.google.co.th/maps/@14.8961657,102.2043641,721m/data=!3m1!1e3?hl=th&authuser=0