รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

19 เม.ย. 65 119