รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

25 เม.ย. 65 125