รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

25 เม.ย. 65 148