แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

25 เม.ย. 65 95