รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ประกาศผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.หนองรเวียง ประจำปี 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

27 เม.ย. 65 130