ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ทุกธนาคาร) จำนวน 1 ฉบับ

***เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้มาติดต่อส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อบต.หนองระเวียง***แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

10 มิ.ย. 65 100