ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 กลาง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  

1 ธ.ค. 65 137