ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 กลาง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 บ้านทับช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

20 ม.ค. 66 51