รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ประกาศผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.หนองรเวียง ประจำปี 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

7 มี.ค. 66 25