ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๖

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

19 พ.ค. 66 15