ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ อบต.หนองระเวียงจ้างเหมา จ้างเหมายานพาหนะ 4-5 ส.ค.56

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

27 ก.ค. 57 108