ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คำสั่ง อบต.หนองระเวียงอบต.หนองระเวียง จ้างเหมาก่อสร้าง 7 โครงการ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

27 ก.ค. 57 115