ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารสอบราคาจ้างเหมารถโดยสาร เพื่อเป็นพาหนะเดินทาง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

27 ก.ค. 57 117