ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างจัดจ้างดโครงการซ่อมสร้าง จำนวน 2 โครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางจากหมู่บ้าน 40 บาท โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางจากหัวสะพานขาวถึงทางเข้าเขตฯ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

27 ก.ค. 57 119