ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านทับช้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

27 ก.ค. 57 119