ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ อบต.หนองระเวียง เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

27 ก.ค. 57 110