ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจัดจ้างเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

25 ส.ค. 57 128