ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจัดจ้างสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางจากแยกทางรถไฟถึงวัดหนองไทร หมู่ ๒ บ้านหนองไทร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

8 ก.ย. 57 137