ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจัดจ้างสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

12 ก.ย. 57 184