ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

15 ก.ย. 57 154