ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ อบต.หนองระเวียงสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ๑ โครงการ

สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนพัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบ สถศพด.๑) อบต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ หลัง ราคากลาง ๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท โดยกำหนดยื่นซองระหว่างวันที่ ๑๓-๒๘ ต.ค.๕๗

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

15 ต.ค. 57 304