ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางกำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาเลขที่ 20-35/2560ตารางกำหนดยื่นเอกสารเลขที่20-35/2560

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

5 ก.ย. 60 127