ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันเข้าเสนอราคาเอกสารเลขที่ 14,15,16,17,18/2560กำหนดการเข้าเคาะราคา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

16 ก.ย. 60 158