ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อรถขยะ 1 คัน และประกาศราคากลางประกาศซื้อรถขยะ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

22 พ.ค. 61 116