ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาก่อสร้างหมู่ 12(หินคลุก)ก่อสร้างถนน.ม.12(หินคลุก)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

13 ม.ค. 63 83