ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ จำนวน 1 คันประกาศรถยนต์

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

11 ก.พ. 63 109