ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางวิธีคัดเลือก หมู่12(แบบก่อสร้าง)แบบก่อสร้าง หมู่12

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

29 พ.ค. 63 93