ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะหมู่6(ประกวดราคาe-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

14 ต.ค. 63 120