ประกาศ/คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างฯโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโตนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

14 ก.ค. 63 86