รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒(ครั้งที๒) ประจำปี ๒๕๕๙

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

19 ก.ค. 60 95