รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๒

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

3 ก.ย. 63 65