ข้อบัญญัติ อบต.

เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

24 มิ.ย. 63 132