ข้อบัญญัติ อบต.

การกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเป็นรายได้ของ อบต.  

19 ส.ค. 63 182