ข้อบัญญัติ อบต.

การกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเป็นรายได้ของ อบต.

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

19 ส.ค. 63 86