แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการตรวจสอบถามภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

8 ก.ค. 63 151