แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

13 พ.ย. 61 82