แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

26 มิ.ย. 62 119