แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

12 พ.ค. 64 137