รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

14 ก.ค. 63 86