รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปี 2563 ครั้งที่ 1

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

14 ก.ค. 63 145