รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

5 พ.ค. 64 146