การบริการขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลลานกีฬาหมู่บ้านข้อมูลลานกีฬาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านยองแยง อยู่บริเวณติดกับวัดบ้านยองแยงและศาลา SML ของหมู่บ้าน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ใช้เล่นกีฬาฟุตซอล, ตะกร้อ,วอลเลย์บอล,แบดมินตัน,ฟุตบอล,แชร์บอล โดยสามารถใช้เล่นเวลากลางคืนได้

หมู่ที่ 2 บ้านหนองไทร  อยู่บริเวณสถานฌาปนสถานของหมู่บ้าน  ซึ่งประชาชนในพื้นที่ใช้เล่นกีฬาฟุตซอล , ตะกร้อ,วอลเลย์บอล,แบดมินตัน,ฟุตบอล,แชร์บอล โดยสามารถใช้เล่นเวลากลางคืนได้

หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง ลานกีฬากลางของอบต. อยู่ที่ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ซึ่งประชาชนในพื้นที่ใช้เล่นกีฬาฟุตซอล, ตะกร้อ,วอลเลย์บอล,แบดมินตัน,ฟุตบอล,แชร์บอล โดยสามารถใช้เล่นเวลากลางคืนได้

หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม  อยู่ที่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านในสำนักสงฆ์บ้านหนองขาม  ซึ่งประชาชนในพื้นที่ใช้เล่นกีฬาฟุตซอล , ตะกร้อ,วอลเลย์บอล  โดยสามารถใช้เล่นเวลากลางคืนได้

หมู่ที่ 5 บ้านทับช้าง อยู่ที่โรงเรียนบ้านทับช้าง  ประชาชนในพื้นที่ใช้สนามกีฬาของโรงเรียนเล่นกีฬาฟุตซอล , ตะกร้อ,ฟุตบอล,แชร์บอล,วอลเลย์บอล,แบดมินตัน,เบตอง,บาสเก็ตบอล 

หมู่ที่ 6 บ้านทับช้าง  อยู่ที่วัดบ้านทับช้าง ซึ่งประชาชนในพื้นที่ใช้เล่นกีฬาฟุตซอล , ตะกร้อ,ฟุตบอล,แชร์บอล,วอลเลย์บอล,แบดมินตัน 

หมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า อยู่ในบริเวณวัดบ้านมาบมะค่า  ประชาชนในพื้นที่ใช้เล่นกีฬาฟุตซอล , ตะกร้อ,ฟุตบอล,แชร์บอล,วอลเลย์บอล,แบดมินตัน,บาสเก็ตบอล 

หมู่ที่ 8 บ้านชะอม  อยู่ที่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ใช้เล่นกีฬาฟุตซอล , ตะกร้อ,วอลเลย์บอล  โดยสามารถใช้เล่นเวลากลางคืนได้ประชาชนในพื้นที่ใช้เล่นกีฬาฟุตซอล , ตะกร้อ,วอลเลย์บอล  โดยสามารถใช้เล่นเวลากลางคืนได้

หมู่ที่ 9 บ้านชะอม  อยู่ในบริเวณวัดบ้านชะอม  ประชาชนในพื้นที่ใช้เล่นกีฬาฟุตซอล , ตะกร้อ,ฟุตบอล,แชร์บอล,วอลเลย์บอล,แบดมินตัน,บาสเก็ตบอล 

หมู่ที่ 10 บ้านโตนด  อยู่ที่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านติดกับปะปาหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ใช้เล่นกีฬาฟุตซอล , ตะกร้อ,ฟุตบอล,แชร์บอล,วอลเลย์บอล,แบดมินตัน,บาสเก็ตบอล 

หมู่ที่ 11 บ้านโตนด  อยู่ที่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านติดกับโรงปุ๋ยชุมชน ประชาชนในพื้นที่ใช้เล่นกีฬาฟุตซอล , ตะกร้อ,ฟุตบอล,แชร์บอล,วอลเลย์บอล,แบดมินตัน,บาสเก็ตบอล  โดยสามารถใช้เล่นเวลากลางคืนได้

หมู่ที่ 12 บ้านหนองระเวียง   อยู่ที่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ใช้เล่นกีฬาฟุตซอล , ตะกร้อ,ฟุตบอล,แชร์บอล,วอลเลย์บอล,แบดมินตัน,บาสเก็ตบอล  โดยสามารถใช้เล่นเวลากลางคืนได้

หมู่ที่ 13 บ้านหนองสมอ  อยู่บริเวณโรงเรียนบ้านหนองสมอประชา-พัฒนา  ประชาชนในพื้นที่ใช้เล่นกีฬาฟุตซอล , ตะกร้อ,ฟุตบอล,แชร์บอล,วอลเลย์บอล,แบดมินตัน,บาสเก็ตบอล 

หมู่ที่ 14 บ้านโนนมะกอก  อยู่ที่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านติดกับปะปาหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ใช้เล่นกีฬาฟุตซอล , ตะกร้อ,ฟุตบอล,แชร์บอล,วอลเลย์บอล,แบดมินตัน,บาสเก็ตบอล 

หมู่ที่ 15 บ้านหนองพะลาน   อยู่ในบริเวณวัดบ้านหนองพะลาน ประชาชนในพื้นที่ใช้เล่นกีฬาฟุตซอล , ตะกร้อ,ฟุตบอล,แชร์บอล,วอลเลย์บอล,แบดมินตัน,บาสเก็ตบอล  ประชาชนในพื้นที่ใช้เล่นกีฬาฟุตซอล , ตะกร้อ,ฟุตบอล,แชร์บอล,วอลเลย์บอล,แบดมินตัน,บาสเก็ตบอล 

สนามกีฬาฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อยู่ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  โดยประชาชนในพื้นที่ใช้เล่นกีฬาฟุตซอล,ฟุตบอล 7 คน  โดยสามารถใช้เล่นเวลากลางคืนได้ 

สนามกีฬาฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อยู่ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประชาชนในพื้นที่ใช้เล่นกีฬาฟุตบอล โดยสามารถใช้เล่นเวลากลางคืนได้