นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

18 เม.ย. 65 207