การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

20 เม.ย. 65 88