ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายจากเกาะกลางถนนถึงโรงงานแกรนสตาร์ฯ หมู่6

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

2 ก.ย. 65 75