ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายจากเกาะกลางถนนถึงโรงงานแกรนสตาร์ฯ หมู่6  

2 ก.ย. 65 158