การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

29 พ.ย. 65 51