ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.จากหน้าบ้านนางลานถึงศาลตาปู่ หมู่ที่ 8 บ้านชะอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

1 ธ.ค. 65 59