ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

28 มี.ค. 66 92