นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

28 มี.ค. 66 72