นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    

3 เม.ย. 66 73